เกี่ยวกับ ซีพี ออลล์

บริการร้านสะดวกซื้อ


ร้านสะดวกซื้อครบวงจรที่มีสินค้าสดใหม่ที่หลากหลาย อาหารพร้อมรับประทานเครื่องดื่มมากมาย ปัจจุบันบริษัทมีร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศรวม 10,268 สาขา แบ่งเป็นร้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 4,556 สาขา (คิดเป็น 44%) ร้านใน ต่างจังหวัด 5,712 สาขา (คิดเป็น 56%) โดยมีสัดส่วนร้านสาขาทั้ง 3 ประเภท [ร้านสาขาบริษัท ร้านสาขาประเภทร่วมลงทุน (Store Business partner) และร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต (Sub Area)] เป็นสัดส่วน 44:49:7 ปัจจุบันมีลูกค้าเข้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เฉลี่ยวันละ 11.8 ล้านคน

ภายใต้บริการร้านสะดวกซื้อ
ยังมีผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย อาทิ


ให้บริการกาแฟพรีเมี่ยมที่มีรสชาติ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเบเกอรี่อบสด


ให้บริการเครื่องดื่มกาแฟสดพร้อมเสิร์ฟ


นำเสนอสินค้าผ่านช่องทางการสั่งสินค้าที่หลากหลาย สนุกและสะดวก ตลอด 24 ชั่วโมง รองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ทุกที่ ทุกเวลา


ตัวแทนจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกรวมถึงบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม


นำเสนอสินค้าผ่านช่องทางการสั่งสินค้าที่หลากหลาย สนุกและสะดวก ตลอด 24 ชั่วโมง รองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ทุกที่ ทุกเวลา


เป็นร้านยาเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ชุมชน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม เวชสำอาง อุปกรณ์ การเเพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยมีเภสัชกรมืออาชีพเป็นผู้ให้ คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ลูกค้า

www.facebook.com/extaplus


ดำเนินธุรกิจกาแฟภายใต้แนวคิดร้านกาแฟสร้างอาชีพเพื่อสังคมและชุมชน ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด