เกี่ยวกับ ซีพี ออลล์

บริการด้านการบริหารโลจิสติก


ให้บริการขนส่งพัสดุขนาดเล็กทั่วประเทศโดยเชื่อมต่อกับร้าน 7-11 ร้านสะดวกซื้ออันดับหนึ่งของประเทศไทยที่มีเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยลูกค้าสามารถส่งและรับพัสดุได้ที่ร้าน 7-11ตลอด 24 ชม.


ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาทั้งการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Integrated Third Party Logistics Provider : 3PL) ด้วยการออกแบบคลังสินค้าที่ได้มาตรฐานพร้อมระบบบริหารการจัดเก็บสินค้า Warehouse Management System (WMS) เพื่อการจัดเก็บ รวบรวมและกระจายสินค้า (Cross dock) ในที่เดียว ตลอด 24 ชั่วโมง ที่จะช่วยดูแลสินค้าได้อย่างปลอดภัยและเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นระบบจัดการกับวันหมดอายุ วันที่ผลิตของสินค้า การคัดแยกสินค้าเข้าคลัง การแยกตามโรงงานผู้ผลิต และอื่นๆ จึงเหมาะสำหรับบริษัทและผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม ที่ต้องการส่งต่อสินค้าให้ถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว พร้อมมอบความมั่นใจในบริการที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าได้