เกี่ยวกับ ซีพี ออลล์

บริการด้านอาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรี่


ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน ประกอบด้วย 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน และกลุ่มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ กว่า 840 SKUs จำหน่ายผ่านช่องทางร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ รวมถึงส่งออกไปยัง 18 ประเทศทั่วโลก โดยมีสินค้าและบริการในกลุ่มบริษัท ซีพีแรม จำกัด อาทิ แบรนด์เจดดราก้อน แบรนด์เลอแปง แบรนด์เดลี่ไทย แบรนด์เดลิกาเซีย แบรนด์ซีพีแรมเคเทอริ่ง และแบรนด์ฟู้ดดี้ดี เป็นต้น


เป็นบริษัทวิจัยพัฒนา และรับวิเคราะห์ ทดสอบทางด้านอาหาร ตั้งอยู่ในโครงการ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้จากการวิจัยและพัฒนาและศูนย์การทดสอบ เพื่อการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มธุรกิจและบริษัทอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ