ผู้ร่วมธุรกิจร้าน 7-Eleven

29 ปี กับโอกาสที่คนไทยร่วมธุรกิจร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

นับตั้งแต่ปี 2534 ซีพี ออลล์เปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทและบุคคลภายนอกที่ต้องการความมั่นคงทางธุรกิจ ได้มีโอกาสในการเป็นผู้ร่วมธุรกิจร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
ปัจจุบันมีร้านสโตร์บิสิเนสพาร์ทเนอร์ จำนวนกว่า 6,500 สาขา จากจำนวนร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั้งหมดกว่า 11,700 สาขา
ซีพี ออลล์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการทำธุรกิจ ที่มั่นคงด้วยการเป็น สโตร์พาร์ทเนอร์ หรือผู้ร่วมธุรกิจร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการดำเนินงาน นำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บริการผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ คอยให้คำปรึกษาการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถเติบโตไปพร้อมๆ กันได้อย่างแท้จริง

อยากลงทุนทำธุรกิจ 7-Eleven แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงมาให้เราช่วย

CP All มีหน่วยงานคอยให้คำแนะนำ

ทั้งเรื่องปัญหา การตลาด โปรโมชั่น มั่นใจได้ว่าร้านของคุณ
จะมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างแน่นอน

สอบถามข้อมูลธุรกิจเซเว่นอีเลฟเว่น ติดต่อ

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสทางการลงทุน โดยมีโมเดลการลงทุนร้านเซเว่นฯ ที่ให้บริการ ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส (eXta Plus) ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส (eXta Plus) ร้านยาเพื่อสุขภาพในชุมชน ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าประเภทยา สินค้าสุขภาพ/สมุนไพร อาหารเสริมและเวชสำอาง และมีเภสัชกรประจำที่พร้อมจะให้คำปรึกษากับลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นร้านยาใกล้ชุมชนที่ชุมชนไว้ใจ เพราะเราอยากให้คนในชุมชนมีสุขภาพดี

อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของการเปิดร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ก็คือ มีเภสัชกรประจำร้านเพื่อให้คำปรึกษา ดังนั้นจึงเปิดโอกาสแก่ผู้สนใจที่เป็นเภสัชกรหรือมีญาติพี่น้องทางตรง เป็นเภสัชกรที่มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกร เพื่อสนับสนุนให้มาทำธุรกิจร้าน 7-Eleven และ ร้านยา eXta Plus