เสนอพื้นที่เปิดร้าน 7-Eleven

ซีพี ออลล์ ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ในแต่ละวันมีลูกค้าเข้าร้านประมาณสิบล้านคนต่อวัน ทำให้ร้าน 7-Eleven มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน 7-Eleven มีจำนวนกว่า 10,000 สาขาทั่วประเทศ และมุ่งสู่เป้าหมาย 13,000 สาขา ภายในปี 2564 ซึ่งส่วนหนึ่งของการเติบโตมาจากธุรกิจ Store Business Partner (SBP) ที่มีระบบที่แข็งแกร่ง รวมถึงการเลือกทำเลเปิดร้านก็เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ที่ทำให้ร้าน 7 – Eleven อยู่เคียงคู่คนไทยในทุกชนมากว่า 30 ปี

ท่านใดที่มีพื้นที่ อาคารหรือทำเล ที่น่าสนใจเพื่อเปิดเป็นร้าน 7 – Eleven ร้านอิ่มสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมเสนอพื้นที่กับเราได้ที่เบอร์โทรศัพท์

02-826-7800