โอกาสทางอาชีพ

โอกาสทางอาชีพ

ให้โอกาสคนไทยมีงานทำกว่า 170,000 คนทั่วประเทศ

การเติบโตของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ได้สร้างโอกาสในการมีงานทำ ให้กับคนทั่วประเทศ ปัจจุบัน ซีพี ออลล์ ถือเป็นองค์กรที่มีการจ้างงานมากที่สุดในประเทศไทย กว่า 170,000 คน สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กว่า 170,000 ชีวิต มีรายได้ที่มั่นคงและมีความพร้อมในการส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนในครอบครัวและคนรอบข้างอีกหลายแสนชีวิตได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในปี 2563 ซีพี ออลล์และบริษัทในกลุ่มฯยังมีแผนสร้างงานเพิ่มอีกกว่า 35,000 คน

ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรา