การศึกษา

การศึกษา

15 ปี กับโอกาสในการเรียนรู้ของเยาวชนกว่า 54,000 ทุน ด้วยทุนการศึกษากว่า 5,100 ล้านบาท

ซีพี ออลล์ ได้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมขึ้นมา 2 แห่ง มากว่า 15 ปี ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) ผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพระดับ ปวช.ปวส., สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ให้โอกาสเยาวชนได้ต่อยอดทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมถึงศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์อีกกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ผ่าน VDO Conference

ปี 2563 ซีพี ออลล์ ได้จัดทุนการศึกษาให้อีกกว่า 12,000 ทุน เป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นคนคุณภาพของสังคม นอกจากนั้นซีพี ออลล์ ได้ให้โอกาสกับเยาวชนไทยผ่านโครงการ CONNEXT ED ไปแล้วกว่า 71,400 คน ในโรงเรียนประชารัฐกว่า 339 แห่งทั่วประเทศ

บริการด้านการศึกษา ธุรกิจค้าปลีก

ซีพี ออลล์ มอบทุนการศึกษา

ผ่านร้านเซเว่นฯทั่วประเทศ “1 สาขา 1 ทุน เรียนที่วิทยาลัยฯปัญญาภิวัฒน์”