“ซีพี ออลล์” ติดอันดับ 2 บริษัทไทยที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคม