เอสเอ็มอี

โอกาสเป็นคู่ค้าที่มาพร้อมช่องทางจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ

SME ที่ผลิตสินค้ามีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่นิยมจากประชาชนมาตลอด ได้รับโอกาสดีๆ จากซีพี ออลล์ ในการสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อส่งสินค้าตรงถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศ ผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และบริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด หลายรายเติบใหญ่ สยายปีกไปในตลาดอาเซียนและตลาดโลก ปัจจุบันมีสินค้า กว่า 20,000 รายการ จาก SME และเกษตรกร กว่า 50,000 ครอบครัว ทำให้คนกลุ่มนี้มีรายได้ที่มั่นคง

ขายสินค้ากับ 7-Eleven ดีอย่างไร

ซีพี ออลล์

มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME มาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการมากกว่า 2,000 ราย
สินค้าถูกกระจายทั่วประเทศไปขายหลากหลายช่องทาง

เราช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กเติบโตไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง และยังกระตุ้นให้เกิดความสนใจกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายอื่นๆ เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพสูงอยู่เสมอ