เพื่อความอมตะ (ตอนที่2) 8 มีค. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”

ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 8 มี.ค. 2563

เพื่อความอมตะ (ตอนที่2) 8 มีค. 63