ใต้แสงธรรมส่อง (ตอนที่1) 29 กพ. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”

ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 29 ก.พ. 2563

ใต้แสงธรรมส่อง (ตอนที่1) 29 กพ. 63