7- Eleven Vending Machine ส่งมอบความสะดวกแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยวตลาดร่มหุบ จ.สมุทรสาคร

ซีพี ออลล์ โดย คุณเพียรฑอง เฉิดรัศมี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ร่วมกับผู้บริหารการรถไฟ โดยมีคุณพิเชษฐ์ เนกขัมม์ หัวหน้างานการเช่าและบริหารสัญญา , คุณสรายุทธ ไกรเกรอะ สารวัตรงานเดินรถ จ.สมุทรสาคร และคุณพัฒนา  วงศ์มุจินทร์ หัวหน้านายสถานีรถไฟแม่กลอง  ร่วมเป็นประธานส่งมอบความสะดวกกับชุมชนและนักท่องเที่ยว ณ ตลาดร่มหุบ เปิดให้บริการ 7-Eleven Vending Machine ตู้จำหน่ายสินค้าของเซเว่น อีเลฟเว่น เพื่อบริการคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเวลาเร่งด่วนและช่วงเวลาที่หาของกินรับประทานยาก เช่น ยามค่ำคืน ณ สถานีรถไฟแม่กลอง (ตลาดร่มหุบ) จ.สมุทรสาคร  ซึ่งตู้นี้จะช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากนี้แสงสว่างจากตู้ยังช่วยผู้มาใช้บริการสถานีรถไฟรู้สึกปลอดภัย จึงได้รับความสนใจจากชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ตู้-Vending-Machine-ตลาดร่มหุบ